Pembaca Setia

21 February 2017

PdPC Abad ke-21 oleh SISC AZURA
Klip video ceramah SISC AZURA, PdPC Abad ke-21.
Intipati ceramah: 

1. Cara mengenal pasti guru yang dicerap melaksanakan PdPC Abad ke-21 2. Ciri guru Abad ke-21 
3. Cara melaksanakan flipped classroom dan blended classroom 4. Cara mengawal kelas menggunakan tanda isyarat 
5. Aktiviti pembelajaran koperatif secara hands-on


KREDIT: SISC AZURA atas keizinan perkongsian.  
SISC AZURA Graduan Bacelor Pendidikan Pengajaran B Melayu UPM & Sarjana Pendidikan B Melayu UKM. GC BM. SISC+ BM


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...